Publications

 

Fødestuen, der får oxytocinet til at flyde

Jordemoderforeningen
Karin Jangaard, jordemoder, adjunkt

Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Regionshospitalet i Herning er øjeblikket i gang med at afprøve nye principper for indretning af fødestuer – mod et tryghedsskabende og afstressende design og bort fra det traditionelle hospitalsagtige udseende. Det er hensigten, at projektet ved sin afslutning i første halvdel af 2018 kan afrapportere resultater, som kan indgå i en forskningsbaseret designguide for indretningen af de syv nye fødestuer, som efter planen tages i brug på Gødstrup Sygehus, der forventes at stå klar i 2020.

Read more (Danish)

Blid opvågning efter dyb narkose

Randers Amtsavis
Journalist Jan Sisseck

På Regionshospitalet Randers har to sygeplejersker fået skabt et børneafsnit af opvågningsafdelingen, hvor børn efter at have været i narkose kan vågne op i trygge rammer sammen med deres forældre.

Randers: Da 12-årige Mathias Sand fredag ved 13-tiden vågnede op af narkosen efter at have været igennem en øreoperation, skete det til blid, dæmpet musik og i ligeledes dæmpet belysning. Ved den ene side af sengen havde han endvidere udsigt til et stort lærred, hvorpå det ene smukke naturscenarie afløste det andet, og til den anden side mødte hans blik som det første hans to smilende forældre, Mette og Jan Sand, som spændt ventede på ham i en sofa med hyggepuder.

Read more (Danish)

Fremtidens sengestuer fødes i Herning

Danske Regioner
Journalist Poul Høegh Østergaard

På Regionshospitalet i Herning nytænkes fødestuen, så den ligner alt andet end en operationsstue. ’Den interaktive fødestue’ giver mulighed for, at der kan skabes netop den stemning i lokalet, som kan give ro og gode rammer for fødslen.
Læs med i den nye case, hvor værdifulde erfaringer omkring den interaktive fødestue på Regionshospitalet i Herning skildres. I 2014 begyndte jordemødrene i Herning at tale om de fysiske rammer i den klassiske fødestue. De undrede sig over, at de ikke havde ændret sig i mange, mange år. Dette blev startskuddet til arbejdet med at udvikle et helt nyt koncept for nogle mere moderne og personlige fødestuer.

Artiklen beskriver hele processen fra idé til resultat, og giver inspiration til helt nye måder at tænke fødestue på i fremtiden.

Casen er udarbejdet af journalisten, Poul Høegh Østergaard, der igennem mange år har beskæftiget sig med byggebranchen.

Read more (Danish)

Literaturliste bag Fremtidens fødemiljø

Henriette Svenstrup
Klinisk Kvalitets – og udviklingsjordemoder

For at styrke det faglige udvikling har Klinisk Kvalitets- og udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup, fra Hospitalsenheden Vest indvilliget i at dele nogle af de referencer, der ligger til grund for arbejdet på Fremtidens Fødestue. Vi håber, at denne liste kan være med til at inspirere og støtte Jeres tanker og være med til at skabe bedre rum i sundhedssektoren.

På Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Hospitalsenheden Vest arbejdes der på tre felter med lige stor betydning: Sikkerhed, Relationer og Atmosfære. Sikkerhed, personalet skal være fagligt dygtige og rummet skal indrettes, så alle behandlinger kan udføres hurtigt og sikkert. Således kan personalet udføre hurtige indgreb og samtidig vedligeholde nødvendige kompetencer, der sikrer, at overvågningen af fosteret er optimal under hele processen. Relationer, Jordemoderfaget har udviklet en række metoder til at etablere en tryg og personlig relation mellem jordemoder og parret, fx i form af kendt jordemoder ordning og kontinuerlig tilstedeværelse af en jordemoder under fødslens aktive fase.
Atmosfære, er et felt der har være negligeret i sundhedsvæsenet i mange år. I Herning arbejdes der med, hvordan ny indretning, belysning og lyd kan medvirke til at skabe en beroligende atmosfære.
Vi er stolte over, at Modos systemet er den teknologiske platform som bruges til at styre stemningen i rummet.

Referencelisten under viser en række emner, der har inspireret Henriette i arbejdet frem mod Fremtidens Fødestue. En stor del af referencerne hører ikke til Sundheds fagets domæne men psykologi og arkitektur.

Endnu engang tak til Henriette Svenstrup for at dele og samle denne liste.

Read more (Danish)

Rumstyring der kan mærkes

Esben Bala Skouboe – Medico Teknik Nr. 1, 2017

Hospitalsenheden i Herning har revolutioneret omgivelserne omkring fødslen og inspireret Modos til at udvikle et rumstyringssystem, som potentielt
kan fremme den naturlige fødsel med alle de menneskelige og økonomiske fordele, det kan give. Projektet har nu mødt stor interesse fra udlandet.

Hospitalsenheden i Herning har revolutioneret omgivelserne omkring fødslen og inspireret Modos til at udvikle et rumstyringssystem, som potentielt
kan fremme den naturlige fødsel med alle de menneskelige og økonomiske fordele, det kan give. Projektet har nu mødt stor interesse fra udlandet.

Read more (Danish)

A Space of Possibilities: The importance of birth unit design

Athena Hammond – Australian Midwifery News, Spring 2015

In Australia approximately 97% of women give birth in hospital delivery suites but we know very little about how the design and aesthetics of these places might affect childbearing women and the midwives who care for them. Not surprisingly then, women and midwives have identified that the way the birth room looks and feels has a significant impact on their experiences and behaviours during labour and birth.

Dr. Maralyn Foureur from the University of Technology Sydney states that “What we usher women into when they come into a standard hospital birth room is a space that is not private, not warm and cosy and quiet. Instead women are surrounded with equipment that can be perceived as quite threatening at a deeply ingrained neurophysiological level. We build spaces that tell women they are under constant surveillance even thought we know surveillance triggers the brain to secrete neurohormones that disrupt the progress of labour. Instead, I think we have to build spaces that give women messages about privacy and safety and being protected.”

Read more

Den foranderlige fødestue

Karin Jangaard – Dansk Sundhedsvæsen Nr. 4, 2015

I januar 2015 åbnede en forsøgsfødestue på den eksisterende fødeafdeling på Regionshospitalet i Herning, og stuen er det foreløbige resultat af en planlægnings- og innovationsproces, som startede i sommeren 2011. Chefjordemoder Ann Fogsgaard har sammen med kvalitets- og udviklingsjordemoder Henriette Svenstrup forestået processen omkring opbygningen af forsøgsfødestuen fra 2011 og frem til indvielsen. Designet gør op med det traditionelle kliniske hospitalsrums indretning; hvide flader, institutionsmøbler, apparatur, slanger og ledninger. Det mest spektakulære i rummet er billedprojektioner af naturscenarier fra gulv til loft på tre af rummets vægge.

Ann Fogsgaard forklarer: “Det enkelte par skal selv kunne vælge, hvad der giver tryghed for dem, for det kan være forskelligt afhængig af, om man eks. kommer fra Hvide Sande og finder ro ved havet, eller om man ofte går tur i en skov, og føler det afslappende. Det foranderlige handler også om at behovet netop ændrer sig igennem fødslens faser, hvor man i starten af fødslen skal slappe af, og senere arbejde hårdt. Naturscenarierne er udviklet på baggrund af ‘snoezelprincippet,’ hvor frembragte stemninger i rummet får brugeren til enten at døse eller at blive vækket til dåd efter behov. Det er vigtigt at jordemødrene får selvoplevet forståelse af disse sanseeffekter – ellers får de måske ikke ejerskab til dem.”

Read more (Danish)

Rapport: Living Labs – Test af møbler til opholds- og venteområder.

Kristine Kjærsig & Carina Lykke Johannessen – Syddansk Sundhedsinnovation, April, 2016

”De bløde lyskilder er med til at skabe en rar stemning, lidt huleagtigt – det er positivt. Måske kan der tilføjes et undervandstema, som for mange også er beroligende.” Patient, mand 33 år om Modos systemet.

”Jeg brugte nichen til at koble af og få nerverne lidt på plads, inden jeg skulle ud i trafikken.” Pårørende, kvinde 53 år om Modos-systemet.

I tillæg til stemningsbillederne var der med Modos-systemet i dette projekt mulighed for via Chromecast, at afspille indhold (fx YouTube-videoer) trådløst fra brugernes egne smartphones. Denne mulighed blev en aften testet af B&U-panelets 13-18-årige medlemmer. De unge var meget begejstrede for denne mulighed, der ifølge dem kan bidrage til at man som patient kan foretage sig noget ’normalt’ sammen med sine besøgende eller de andre patienter.

”Mega fed idé. Synes det er rart, at man kan gøre normale ting uden for stuen.” Pige 14 år, B&U-panelet

”Det er godt, at man selv kan vælge, hvad man vil se.” Dreng 12 år, B&U-panelet

En af lægerne, som var med B&U-panelet under afprøvningen forslog, at systemet kunne placeres på patientstuer, herunder bruges til formidling af patientoplysninger, og beskrev:

”Systemet er genialt. Gode muligheder for individuelle patientstuer – man slipper for ”gammeldags” malerier. Det er også en god mulighed for patientundervisning.”
Børnelæge

Read more (Danish)

Fremtidens Fødestue

Esben Bala Skouboe – LYS Nr. 2, 2015

På Hospitalsenhed Vest undersøger jordemødre, om man ved hjælp af indretning, lys og lyd kan skabe en mere beroligende atmosfære på fremtidens fødestue.

Read more (Danish)

Wellness

Mette Dreyer – Politiken, 21th January 2015

På Herning Sygehus har man indrettet en fødestue med spabad, massageudstyr samt musik og levende bagprojektioner efter den fødendes eget valg. Tegning: Mette Dreyer

Read more (Danish)